مشاوره در کسب و کار

آنالیز کسب و کار:

بررسی بیزنس مدل و ارائه راهکاری مرتبط با کسب و کار
(مانند: بررسی مدل های درآمدی، بررسی چالش ها و ...)

بررسی وضعیت فعلی رسانه :

بررسی پیج ، کانال،اپلیکیشن، سایت و ارائه نقاط ضعف و قوت راهکارهای بهبود وضعیت رسانه


بررسی رقبا :

بررسی بازار هدف و رقبا مستقیم وغیرمستقیم کسب وکار ونحوه فعالیتشان در رسانه ها


تعیین پرسونا :

تعیین جدول پرسونا مشتریان کسب وکار با توجه به ویژگی های مختلف


پلن رشد :

ارائه پلن رشد رسانه های کسب وکار با توجه به پرسونای مخاطبین و مدل درآمدی


پلن محتوا :

پلن محتوای رسانه ها بر اساس هدف گذاری کسب وکار و پرسونا مشتریان براساس موضوع محتوا و جدول زمانی


مارکتینگ پلن :

ارائه پلن بازاریابی در فضای مجازی جهت برندینگ، افزایش محاطب و یا افزایش فروش کسب و کار

تعداد باقی مانده : {{translate_array('n_number','common',' ',[product.remaining])}}
رنگهای موجود
{{color.name}}
سایزهای موجود
{{size.name}}
میزان پخت
{{color.name}}
نوع
{{size.name}}

{{text}}